Kateřina Šimová; Daniela Kolenovská; Drápala Milan (ed.)