Akce

Dílo Milady Součkové

 

Milí přátelé,

v minulém roce jsme knihou básní Sešity Josefíny Rykrové konečně dokončili vydávání dvanáctisvazkového Díla Milady Součkové.
Rádi bychom Vás při této příležitosti chtěli pozvat na literární večer věnovaný tvorbě této české spisovatelky, případně zodpověděli Vaše dotazy a vyslechli si Vaše připomínky.
 
Úvodní slovo o životních osudech a díle Milady Součkové připravil Richard Štencl, výběr z autorčiných básní přečte Markéta Jelenová.
Kristián Suda představí ukázky z dosud neznámé korespondence Milady Součkové.
Spisovatelka Radka Denemarková přislíbila pohovořit o vlastním vnímání díla a osobnosti Milady Součkové.
 
Náš společný večer se uskuteční ve čtvrtek 22. dubna 2010 v 19.30 v Café Fra
 
Šafaříkova 15, Praha 2
metro I. P. Pavlova
tram. 6, 11 – zast. Bruselská
 
Na Vaši účast se těší
Kristián Suda a Richard Štencl
/editoři Díla Milady Součkové/
a
nakladatelství Prostor