Katalog titulů

Milada Součková: Kaladý / Svědectví / Mluvící pásmo

Kaladý / Svědectví / Mluvící pásmo

Báseň v próze Kaladý, aneb: útočiště řeči je apoteózou místa a jeho podob v pojmenováních lidské řeči, a zároveň i bezprostřední reakcí na podzimní události roku 1938. Literární deník Svědectví zaznamenává s jedinečným odstupem tragické i banální události od jara do podzimu 1939 a vrhá poněkud odlišný obraz na první období německé okupace, než jaký jsme si utvořili v zrcadle pozdějšího vývoje válečných událostí. Básnická sbírka Mluvící pásmo patří k vrcholům české poezie 20. století; svým titulem se na první pohled vřazuje do kontextu literárních parafrází, pro Součkovou je však především pokusem odkrýt příčiny velké duchovní krize věku rozumu, která člověka přivedla k hranicím vlastní katastrofy.

Autor: Milada Součková
Počet stran: 224
Rok vydání: 1998
ISBN: 80-85190-84-2
Vazba: vázaná
Definitivně rozebráno Cena e-shop 0,- Kč Nelze objednat