Katalog titulů

Jan Tesař: Mnichovský komplex, 3. vydání

Mnichovský komplex, 3. vydání

Jeho příčiny a důsledky

Tesařova studie Mnichovský komplex, pocházející z roku 1989 a určená původně pouze pro okruh přátel, nastavuje zrcadlo především stereotypům a hluboce zakořeněným mýtům v české národní sebereflexi. Také třetí vydání zahrnuje kromě tohoto stěžejního textu i cyklus esejů Vlastenci a bojovníci o počátcích české kolaborace a odboje, který vycházel v roce 1969 na pokračování v Listech, a dvě autorovy časopisecké studie na dané téma z konce šedesátých let. Texty Jana Tesaře vynikají především hloubkou a ostrostí pohledu, který v každém případě nutí k přemýšlení i ty, kteří nemusejí sdílet autorovy vývody. Tesař nikterak neskrývá svou zaujatost; je to však zaujatost v nejlepším slova smyslu – pro pravdu vědeckou i morální.

 

Jan Tesař (1933) je český historik, esejista, signatář Charty 77. Po studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze nastoupil do Vojenského historického ústavu, kde se jako první oficiálně zabýval československým odbojem. V roce 1958 byl však z politických důvodů propuštěn. Po opakovaném věznění a pronásledování se v roce 1980 z Československa vystěhoval. Žil v Německu, později ve Francii, po roce 1989 se aktivně zapojil do domácí politické diskuse, ale do vlasti se nevrátil. Nyní žije na Slovensku. Jeho práce se tematicky zaměřují na československé dějiny druhé poloviny třicátých a počátku čtyřicátých let a zachycují je v širších duchovních a morálně-politických souvislostech.

Autor: Jan Tesař
Počet stran: 264
Rok vydání: 2022
Číslo vydání: 3.
ISBN: 978-80-7260-540-8
Vazba: vázaná