Katalog titulů

Muriel Blaive: Promarněná příležitost. Československo a rok 1956

Promarněná příležitost. Československo a rok 1956

Kniha je rozdělena do tří částí. První zkoumá Československo tváří v tvář destalinizaci v roce 1956. Zabývá se rozšířením a dopady Chruščovova projevu v zemi a srovnává je s reakcemi v Polsku a Maďarsku. Druhá část přináší náhled na padesátá léta z hlediska historiografického. Analyzuje interpretaci roku 1956 očima různých historiků jak ze Západu, tak z Československa. Konečně poslední část se pokouší zodpovědět otázku samotné československé neúčasti na událostech roku 1956 s poukázáním na traumatickou minulost země (Mnichov, válka, odsun sudetských Němců). Studuje růst vlivu komunistů na politické a intelektuální dění v zemi po roce 1945, zasazuje Československo do středoevropského kontextu a pátrá po skutečné míře podpory komunistické strany ve společnosti.Výsledkem je živě podaná a přitom profesionálně zpracovaná monografie, založená na rozsáhlé literatuře a archivním studiu.

Autor: Muriel Blaive
Originální název: L´année 1956 en Tchécoslovaquie
Počet stran: 508
Rok vydání: 2001
Překladatel: Marcela Poučová
ISBN: 80-7260-053-2
Vazba: vázaná
Definitivně rozebráno Cena e-shop 0,- Kč Nelze objednat