Sociologie

Říše pomíjivosti, 2. vydání

Móda a její úděl v moderních společnostech

Gilles Lipovetsky, známý esejista a sociální myslitel, ukazuje na fenoménu módy, v čem se dnešní západní společnost radikálně liší od předchozích i ostatních kultur a jakým způsobem přelétavost a pomíjivost ovlivňuje myšlení a chování velkých společenství. Na konkrétních příkladech dokládá souvislosti mezi módou, konzumní společností, reklamou, kulturou, masmédii, změnami ideologickými i sociálními. Sleduje rozpad měšťanského estetického ideálu a zároveň proměnu módy v gesto individua vůči bezprostřednímu okolí.

Autor: Gilles Lipovetsky
Originální název: L’empire de l’ephemere
Počet stran: 428
Rok vydání: 2010
Číslo vydání: 2.
Překladatel: Martin Pokorný
ISBN: 978-80-7260-229-2
Vazba: vázaná