Katalog titulů

Soumrak povinnosti, 2. vydání

Bezbolestná etika nových demokratických časů

Esejistická kniha Gillesa Lipovetského (nar. 1944) si všímá změny, k níž došlo v chápání a prožívání morálních hodnot. Autor metodicky mapuje takové jevy, jako je bioetika, mediální charita, humanitární akce, ochrana životního prostředí, mravní reforma obchodní sféry, politiky i médií, spory kolem potratů apod. Jeho zrcadlo naší „bezbolestné etiky“ je kritické, ale zároveň tolerantní. I k zdánlivě jednoznačně záporným jevům přistupuje bez předsudků, snaží se je vidět z různých úhlů a zařadit do celkového rámce, jenž však není nehybný. Autorovy úvahy vždy vycházejí z naprosto věcných pozorování a jsou ilustrovány na konkrétních příkladech. Jeho jazyk není poznamenán akademickým, úzce specializovaným žargonem, stejně jako jeho myšlení není svázáno žádnými ideologickými předsudky a je přístupné každému kultivovanému čtenáři.

Autor: Gilles Lipovetsky
Originální název: Le crépuscule du devoir. L’éthique indolore des nouveaux temps démocratiques
Počet stran: 384
Rok vydání: 2011
Číslo vydání: 2.
Překladatel: Martin Pokorný, Alena Bláhová
ISBN: 978-80-7260-237-7
Vazba: vázaná