Historie

František Dvorník: Zrod střední a východní Evropy, 1. vydání

Zrod střední a východní Evropy, 1. vydání

Mezi Byzancí a Římem

Kniha představuje jednu z vrcholných prací Františka Dvorníka, českého medievalisty, byzantologa a mezinárodně proslulého badatele, který po únoru 1948 žil a publikoval převážně ve Spojených státech. Autor se zabývá kulturně-politickým zrodem prostoru zvaného střední a východní Evropa v 10. a 11. století. Východiskem jeho pohledu nejsou dějiny jednotlivých (a později národních) států, ale základní kulturní konstanty - Řím, Byzanc, slovanský a germánský prvek -, jež ve vzájemném napětí sehrály ústřední roli při utváření daných státně-politických identit. Dvorníkova práce je založena na hlubokém a podrobném studiu rozsáhlého historického materiálu a českému čtenáři, navyklému zpravidla na etnocentrické pojímání historie, umožňuje nahlédnout vlastní dějiny v daleko širších kulturních, politických a geografických souvislostech.

 

Autor: František Dvorník
Originální název: The Making of Central and Eastern Europe
Počet stran: 528
Rok vydání: 1999
Číslo vydání: 1.
Překladatel: Petr Slunéčko
ISBN: 80-7260-005-2
Vazba: vázaná
Definitivně rozebráno Cena e-shop 0,- Kč Nelze objednat