Připravujeme

 
 

Střed nekonečna je všude

Iva Tajovská

Příběh situovaný do východních Čech a volně navazující na autorčin román Odpusť, že jsem se vrátil přibližuje osudy lidí, kteří jsou po prodělaném strádání během Velké války o dvacet let později znovu konfrontováni s dopady válečných útrap. Román je psychologickou sondou do životů obyčejných lidí žijících v protektorátu i amerických letců bombardovacích svazů vysílaných ke konci války z italských základen na naše území, aby likvidovali průmysl zaměřený na válečnou výrobu. Příběh je určen širokému spektru čtenářů, které zajímá problematika druhé světové války, odbojové činnosti i bombardování našeho území.
 
 

Cestou životem

Alena Wagnerová

Cyklus povídek Cestou životem vznikal v průběhu autorčiny dosavadní literární a životní pouti s cílem zbavit zapomenuté lidské osudy jejich pomíjejícnosti. V jistém smyslu jde také o autobiografický román v příbězích, ačkoli autorka sama zůstává většinou v pozadí.
 
 

Češi po německým protektorátem, 3. vydání

Okupační politika, kolaborace a odboj 1939–1945

Detlef Brandes

Zásadní monografická práce o dějinách Protektorátu vyšla poprvé česky v roce 1999. Pro současné vydání ji autor podstatně přepracoval, doplnil o cca sto rukopisných stránek, v nichž zohlednil vývoj poznání dané problematiky až do současnosti a v některých dílčích aspektech korigoval své závěry. Na základě podrobného studia jak českých, tak německých pramenů podává faktograficky bohatou syntézu německé okupační politiky, české kolaborace a odboje, jakož i všech stránek veřejného života v Čechách a na Moravě v letech 1939–1945.