Recenze

Crésus: Zpověď prohnilého bankéře

MF Dnes | 6. 4. 2013 | Josef Chuchma

Prohnilý bankéř
Zápisník Josefa Chuchmy, vedoucího přílohy Kavárna
(Mladá fronta Dnes,  6. dubna 2013)

Kniha Zpověď prohnilého bankéře, kterou v minulých dnech vydalo nakladatelství Prostor, je X. sice fikcí, ale řekněme fikcí nikoliv totální, a to nejen proto, že v ní vystupují existující postavy bankovního a politického světa. Její hlavní dokumentární hodnota nejspíš tkví v popisu mechanismů velkého „hravého a dravého“ bankovního sektoru v období těsně předtím, než po prázdninách roku 2008 spadla klec a četné finanční domy šly do kolen.

Samozřejmě, že jen vysoko postavení a zasvěcení protagonisté tehdejšího dění jsou s to posoudit, nakolik věrohodně francouzský autor, který se skryl pod pseudonymem Crésus, popisuje peněžní vytloukání klínu klínem, čarování s čísly, rafinované vysávání drobných střadatelů a další a další fígle, jež dlouhá léta umožňovaly určité vrstvě bankéřů vést královský život. My laici - a v této republice jsme možná až na hrstku bankovních špiček, která třeba i věděla o praktikách, jež vedly k americkému, potažmo západnímu finančnímu pádu v roce 2008, všichni laici - stojíme nad praktikami, kterak je popisuje Crésus, jaksi zkoprněle. Zpověď prohnilého bankéře nám přijde jako přesvědčivá výpověď insidera. Pravda, výpověď škodolibá: vypravěč sebevědomě ví, že to celé nemůže skončit dobře, a dokáže na krizi cynicky ještě vydělat; poněkud z toho však čpí, že autor příběh psal už s vědomím, jak to celé dopadlo (kniha ve Francii vyšla roku 2009). Jde tedy o reakci do značné míry pamfletickou. Nicméně poučnou: kupříkladu v náhledu na postoje některých švýcarských bankovních domů ve věci bankovních tajemství, na vztahy mezi bankéři a státními orgány, na způsoby získávání informací atd.

Pro představu jedna partie, která může rezonovat i s tuzemskými poměry: „Všechny naše divize přicházely o peníze, právě až na to malobankovnictví, jak tomu v naší hantýrce říkáme. V této oblasti jsme měli pár nápadů, jak ještě zlepšit běžný stav. Když jsme rozšířili nabídku zákazníkům, podařilo se nám podstatně snížit bankovní výdaje: převody, bankovní šeky, výběry, otevírání účtů, zasílání kreditních karet, nahlížení do účtů na internetu, to všechno opravňovalo zdánlivě zanedbatelné poplatky. Dohromady to však nakonec představovalo více než polovinu našeho ročního zisku!“