E-knihy

Brendan Simms: Zápas o evropskou nadvládu

Zápas o evropskou nadvládu

Od pádu Cařihradu po současnost

Kniha cambridgeského historika Brendana Simmse je široce založenou a erudovanou studií zabývající se vývojem mocenského zápasu o Evropu v celém novověku od pádu Cařihradu do současnosti.

Hlavní tezí knihy je, že v dějinách některé věci navzdory změnám zůstávají stejné. K tomu patří zásadní záležitosti bezpečnosti na našem kontinentu: sen o univerzální říši a ústřední postavení i role Svaté říše římské národa německého a poté Německa.

 

Cena e-knihy: 299,- Kč


E-knihu lze zakoupit na:


www.kosmas.cz


www.palmknihy.cz


www.dibuk.eu

Autor: Brendan Simms
Originální název: Europe. The Struggle for Supremacy
Rok vydání: 2015
Číslo vydání: 1.
Překladatel: Zdeněk Hron